İLAN

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

1.Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan aşağıda vasfı belirtilen taşınmazların işletilmek üzere -3- yıllığına kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü kiraya verilmesi işi,

  

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati

:

05.Ekim.2017  /  Perşembe  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat:5)

  

S.

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen Bedel + KDV

Geçici Teminat

Özel Geçici Teminat

İhale Saati

Yeni Anadolu Garajında Bulunan İşyerleri

1

Yeni Anadolu Garajı 2 Nolu İşyeri (12.00 m²)

300,00 TL

350,00 TL

 

700,00 TL

14:00

2

Yeni Anadolu Garajı 3 Nolu İşyeri (6.00 m²)

150,00 TL

250,00 TL

 

500,00 TL

14:03

3

Yeni Anadolu Garajı 5 Nolu İşyeri (6.00 m²)

150,00 TL

250,00 TL

 

500,00 TL

14:06

4

Yeni Anadolu Garajı 6 Nolu İşyeri (6.00 m²)

150,00 TL

250,00 TL

 

500,00 TL

14:09

5

Yeni Anadolu Garajı 7 Nolu İşyeri (6.00 m²)

150,00 TL

250,00 TL

 

500,00 TL

14:12

6

Yeni Anadolu Garajı 8 Nolu İşyeri (6.00 m²)

150,00 TL

250,00 TL

 

500,00 TL

14:15

7

Yeni Anadolu Garajı 12 Nolu İşyeri (26.00 m²)

500,00 TL

600,00 TL

 

950,00 TL

14:18

Muhtelif Yerlerde Bulunan İşyerleri

1

Pirler Mh. Dede Sk. Germiyan Yeraltı Otoparkı Üstü Çay Bahçesi

125,00 TL

135,00 TL

500,00 TL

14:21

2

Gaybiefendi Mahallesi Gaybi Avm Üstü Kafeterya ve Lokanta (Kapalı Alan: 53,4 )

1.500,00 TL

1.620,00 TL

5.000,00 TL

14:24

3

Maruf Mahallesi L.H.P. Caddesi Üzerinde Bulunan Kemer Hamamı

300,00 TL

325,00 TL

600,00 TL

14:27

4

Alipaşa Mh. Öğretmenevi Arkası Katlı Otopark Altı 1. Bodrum Kat 1 Bağımsız Bölüm Nolu İş Yeri

1.500,00 TL

1.620,00 TL

5.000,00 TL

14:30

5

Cumhuriyet Mh. Haymeana Cad. Mekke Camii Yan Kısmı Zigana Park- Büfe

450,00 TL

490,00 TL

4.000,00 TL

14:33

6

Belediye Sosyal Tesisleri D-159 Blok 3. Kat D: 5

65,00 TL

75,00 TL

200,00 TL

14:36

Kira Karşılığı Yapım Modeli İle

1

Saray Mahallesi Lise Caddesi Adliye Binası Karşısı Büfe – Çay Ocağı (Kira Karşılığı Yapım Modeli)

2.000,00 TL

2.160,00 TL

5.000,00 TL

14:39

2. İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):      

  1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  2. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

  3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

  4. Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

  5. Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.' dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

  6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

  7. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

  8. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

  9. Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

  10. Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

    

   İhaleye katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemi ’ne teslim etmek zorundadır.

    

   Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

    

   EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ