İLAN

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

1)     Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan ve Belediyemize ait olan aşağıda vasfı belirtilen taşınmazların işletilmek üzere -3- yıllığına (listede 1. sırada olan Kent Mobilyaları -10- yıllığına kiraya verilecektir.) kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

 

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati

:

14.Mart.2017  /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat:5)

 

S.

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(K.D.V. Hariç)

Geçici Teminat

Özel Geçici Teminat

İhale Saati

1

Kent Mobilyaları İşletmeciliği İşi (Şehrimizin Muhtelif Yerlerine 100 Adet Billboard, 25 Adet Giantboard, 100 Adet Otobüs Durağı, 50 Adet CLP(Raket), 10 Adet Megalight, 5 Adet Dijital Totem, 5 Adet Akıllı Direk, 15 Adet Hareketli Billboard Yapılarak İşletilmesi)

37.850,00 TL

137.000,00 TL

150.000,00 TL

14:00

2

Cumhuriyet Mh. Haymeana Hanımlar Lokali Zemin Kat Masaj Salonu (22 m²)

300,00 TL

325,00 TL

2.500,00 TL

14:03

3

Fuatpaşa Mh. Sanayi Sitesi 13. Sokak Tüp Depolama Tesisi No: 2/A (192 m²)

300,00 TL

325,00 TL


1.750,00 TL

14:06

4

Fuatpaşa Mh. Sanayi Sitesi 13. Sokak Tüp Depolama Tesisi No: 3 (368 m²)

600,00 TL

650,00 TL


1.750,00 TL

14:09

5

Fuatpaşa Mh. Sanayi Sitesi 13. Sokak Tüp Depolama Tesisi No: 6 (506 m²)

700,00 TL

760,00 TL

1.750,00 TL

14:12

6

Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin Kat No:1 (53 m²)

750,00 TL

850,00 TL

2.000,00 TL

14:15

7

Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin Kat No:2 (41 m²)

750,00 TL

850,00 TL

2.000,00 TL

14:18

8

Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin Kat No:4 (52 m²)

750,00 TL

850,00 TL


2.000,00 TL

14:21

9

Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin Kat No:5 (38 m²)

750,00 TL

850,00 TL


2.000,00 TL

14:24

10

Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt ve Eğitim Tesisleri Zemin Kat No:7 (33 m²)

750,00 TL

850,00 TL


2.000,00 TL

14:27


2)    
İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):                                                                         

a.     Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b.     Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c.     2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

d.     Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

e.     Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.' dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

f.      Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g.     İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

h.     Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

i.      Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

j.      Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

k.     Ayrıca listenin 1. sırasında yer alan kent mobilyaları işletmeciliği işi ihalesine katılacak olanlar şartnamede yazılı olan diğer belgeleri de teslim edecektir.

İhaleye katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemi’ne teslim etmek zorundadır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ