İLAN

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1.  Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen İmar Planlarına göre -39- adet daire ve -5- adet işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılması işi, ihaleye konulmuştur. 

İhale Tarihi / Günü / Saati

 

 

 

 

:

·         24.Ocak.2017 / Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde   

·         26.Ocak.2017 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde  

İhale günü satılmayan taşınmazların, Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15. maddesinin ‘d’ bendi “Konut ve işyerleri açık artırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri, Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa sunulan konut ve işyerine alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan konut ve işyerlerinin fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenir.” gereğince 31.12.2017 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

 

2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :

2.1.         Peşin Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

2.2.         Vadeli Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

 

3. K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :

3.1.        

Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.

4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI)

  1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

  3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2014 tarihinden ihale tarihine kadar)

  4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

  5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

  6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

  7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz),

     D A İ R E L E R  V E İ Ş Y E R L E R İ

S. No

Niteliği

Durumu

KDV

Muafiyeti

Mahalle

Ada /

Parsel

Blok

Kat

Bağımsız

Bölüm

Alan (m²)

(Yaklaşık Net)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarih – Saati

1

Mesken

2+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B09

Zemin

2

144,40

210.000,00

6.300,00

14:00

2

Mesken

2+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B10

Zemin

1

144,40

210.000,00

6.300,00

14:03

3

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B10

1

3

175,30

265.000,00

7.950,00

14:06

4

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B10

5

11

175,30

270.000,00

8.100,00

14:09

5

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B10

6

13

175,30

270.000,00

8.100,00

14:12

6

Mesken

2+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B11

Zemin

1

175,30

230.000,00

6.900,00

14:15

7

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B11

Zemin

2

144,40

210.000,00

6.300,00

14:18

8

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B11

1

4

175,30

265.000,00

7.950,00

14:21

9

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B11

2

6

175,30

270.000,00

8.100,00

14:24

10

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B11

8

17

175,30

270.000,00

8.100,00

14:27

11

Dubleks Mesken

6+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B11

9+Çatı

19

308,50

390.000,00

11.700,00

14:30

12

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B12

3

7

175,30

270.000,00

8.100,00

14:33

13

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B12

4

9

175,30

270.000,00

8.100,00

14:36

14

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B12

5

10

175,30

270.000,00

8.100,00

14:39

15

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B12

6

12

175,30

270.000,00

8.100,00

14:42

16

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B13

3

6

175,30

270.000,00

8.100,00

14:45

17

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B13

4

8

175,30

270.000,00

8.100,00

14:48

18

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B13

7

15

175,30

270.000,00

8.100,00

14:51

19

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B13

8

16

175,30

270.000,00

8.100,00

14:54

20

Dubleks Mesken

6+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B13

9+Çatı

18

308,50

390.000,00

11.700,00

14:57

21

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B14

1

3

175,30

265.000,00

7.950,00

15:00

22

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B14

2

5

175,30

270.000,00

8.100,00

15:03

23

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B14

5

11

175,30

270.000,00

8.100,00

15:06

24

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B14

6

13

175,30

270.000,00

8.100,00

15:09

25

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B15

Zemin

1

144,40

210.000,00

6.300,00

15:12

26

Mesken

2+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B15

1

3

175,30

265.000,00

7.950,00

15:15

27

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B15

2

5

175,30

270.000,00

8.100,00

15:18

28

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B15

5

12

175,30

270.000,00

8.100,00

15:21

29

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B16

1

4

175,30

265.000,00

7.950,00

15:24

30

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B16

2

6

175,30

270.000,00

8.100,00

15:27

31

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B16

7

16

175,30

270.000,00

8.100,00

15:30

32

Mesken

3+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B16

8

18

175,30

270.000,00

8.100,00

15:33

33

Dubleks Mesken

6+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

B16

9+Çatı

20

308,50

390.000,00

11.700,00

15:36

34

Mesken

4+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

C01

1

3

201,50

330.000,00

9.900,00

15:39

35

Mesken

4+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

C01

2

5

201,50

340.000,00

10.200,00

15:42

36

Mesken

4+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

C02

3

8

201,50

340.000,00

10.200,00

15:48

37

Mesken

4+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

C02

4

10

201,50

340.000,00

10.200,00

15:51

38

Mesken

4+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

C02

8

17

201,50

340.000,00

10.200,00

15:54

39

Mesken

1+1

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

208 / 126

 

1

6

57,00

100.000,00

3.000,00

15:57

40

İşyeri

 

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

208 / 126

 

Zemin

27

54,70

275.000,00

8.250,00

16:00

41

İşyeri

 

-

Servi

670 / 51

 

4

6

225,98

1.020.000,00

30.600,00

16:03

42

İşyeri

 

-

Servi

670 / 51

 

5

7

225,98

1.020.000,00

30.600,00

16:06

43

İşyeri

 

-

Servi

670 / 51

 

6

8

225,98

1.020.000,00

30.600,00

16:09

44

Dubleks 

İşyeri

 

-

Servi

670 / 51

 

7+Çatı

9

386,06

1.740.000,00

52.200,00

16:12

         

         Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur. 

 

                                                                                                                                                                                            EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ