İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 Konusu: Kiralama İhalesi

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

2. Kira Süreleri: üç (3) yıldır.

3. İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.

Kira Ödemeleri ATM yerleri için yıllık olarak sözleşme tarihinden sonra bir ay içerisinde, diğer taşınmazlar için üçer aylık dönemler halinde 3 aylık dönemin başlangıcındaki (15 Ocak, 15 Nisan, 15 Temmuz, 15 Ekim) ayın 15’inci gününe kadar ödenecektir.

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati

:

31 Mart 2020  /  Salı /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

A.T.M. YERLERİ

S.N.

ATM No

Yıllık Muhammen Bedel

(KDV Muaf)

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

Özel Geçici Teminat

(TL)

İhale

Saati

1

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1284 ada, 8 parsel yan kısmı ATM Cihazı Yeri No:1

(Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yan Kısmı)

25.000,00

2.250,00

5.000,00

14.00

2

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1284 ada, 8 parsel yan kısmı ATM Cihazı Yeri No:2

(Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yan Kısmı)

25.000,00

2.250,00

5.000,00

14.02

3

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1284 ada, 8 parsel yan kısmı ATM Cihazı Yeri No:3

(Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yan Kısmı)

25.000,00

2.250,00

5.000,00

14.04

4

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1284 ada, 8 parsel yan kısmı ATM Cihazı Yeri No:4

(Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yan Kısmı)

25.000,00

2.250,00

5.000,00

14.06

5

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1284 ada, 8 parsel yan kısmı ATM Cihazı Yeri No:5

(Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yan Kısmı)

25.000,00

2.250,00

5.000,00

14.08

MUHTELİF TAŞINMAZLAR

S.N.

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

Özel Geçici Teminat

(TL)

İhale

Saati

6

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi 2278 Ada, 5 Parsel Zemin Kat 3 Bağımsız Bölüm Nolu Dükkân (1.080,46 m²)

10.000,00

10.800,00

30.000,00

14.10

7

Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi Hayme Ana Hanımlar Lokali 1.Kat Diyetisyen

1.800,00

1.944,00

3.000,00

14.12

8

Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi Hayme Ana Hanımlar Lokali Zemin Kat Kuaför-Güzellik Salonu

500,00

540,00

1.000,00

14.14

9

75.Yıl Mahallesi Şehit P. Uzm. Çvş. Turgut Gündüz (Eski Engelli Park Büfe) Çay Ocağı

630,00

680,00

1.000,00

14.16

10

Balıklı Mahallesi Kanaat Sokak Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Altı Zemin Kat No:2 (8,07 m²)

200,00

216,00

500,00

14.18

11

Balıklı Mahallesi Kanaat Sokak Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Altı Zemin Kat No:6 (10,00 m²)

275,00

297,00

500,00

14.20

12

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 15 Nolu Yazıhane

240,00

260,00

500,00

14.22

13

Vefa Mahallesi Yeni Otobüs Terminali Şirket Bürosu No:50 (23,00 m²)

650,00

702,00

1.000,00

14.24

4. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):

Gerçek kişiler için;

a. Nüfus cüzdan fotokopisi,

b. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,

c. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

d. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

e. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

f. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri 

Tüzel kişiler için;

a. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

b. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,

c. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

d. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

f. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

g. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

h. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

Ø  İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimine (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

 

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ