İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1.  Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre -3- yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur. 

 2. İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir. 

 3. İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli, en az -1- yıllık olarak Belediyemize peşin olarak ödenecektir.

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati

:

02 Ocak 2020   /   Perşembe   /   Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

S. N.

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

Özel Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

Çalca Mh. Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:1 Yazıhane

240,00

260,00

2.880,00

14:00

2

Çalca Mh. Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:2 Yazıhane

240,00

260,00

2.880,00

14:02

3

Çalca Mh. Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:5 Yazıhane

240,00

260,00

2.880,00

14:04

4

Çalca Mh. Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:6 Yazıhane

240,00

260,00

2.880,00

14:06

5

Çalca Mh. Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:11 Yazıhane

240,00

260,00

2.880,00

14:08

6

Çalca Mh. Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:15 Yazıhane

240,00

260,00

2.880,00

14:10

7

Çalca Mh. Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:18 Yazıhane

240,00

260,00

2.880,00

14:12

8

Çalca Mh. Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:19 Yazıhane

240,00

260,00

2.880,00

14:14

9

Çalca Mh. Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:24 Yazıhane

240,00

260,00

2.880,00

14:16

10

Çalca Mh. Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:34 Yazıhane

240,00

260,00

2.880,00

14:18

11

Çalca Mh. Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi - Restoran

660,00

715,00

7.920,00

14:20

12

Cemalettin Mh. Küçükağa Sk. Anadolu Garajı No:9 Dükkan (6,00 m²)

220,00

240,00

2.640,00

14:22

13

Perli Mh. Otobüs Terminali Bilet Satış Gişesi No:13-14 (23,00 m²)

8.975,00

9.695,00

107.700,00

14:24

14

Perli Mh. Otobüs Terminali Şirket Bürosu No:44 (23,00 m²)

670,00

725,00

8.040,00

14:26

15

Perli Mh. Otobüs Terminali Şirket Bürosu No:54 (23,00 m²)

630,00

680,00

7.560,00

14:28

16

Perli Mh. Otobüs Terminali Şirket Bürosu No:56 (23,00 m²)

630,00

680,00

7.560,00

14:30

17

Perli Mh. Otobüs Terminali Hediyelik Eşya Dükkanı No:61 (51,00 m²)

3.560,00

3.845,00

42.720,00

14:32

18

Perli Mh. Otobüs Terminali Tuvaletler No:62 (51,00 m²)

10.830,00

11.700,00

129.960,00

14:34

19

Perli Mh. Otobüs Terminali Pastane No:63 (105,00 m²)

4.370,00

4.720,00

52.440,00

14:36

20

Perli Mh. Otobüs Terminali Bankamatik Odası No:65/2

1.020,00

1.105,00

12.240,00

14:38

21

Perli Mh. Otobüs Terminali Elektronik Eşya Dükkanı No:66 (23,30 m²)

1.245,00

1.345,00

14.940,00

14:40

22

Perli Mh. Otobüs Terminali Hediyelik Eşya Dükkanı No:67 (23,30 m²)

1.875,00

2.025,00

22.500,00

14:42

23

Perli Mh. Otobüs Terminali Hediyelik Eşya Dükkanı No:68 (23,30 m²)

1.950,00

2.110,00

23.400,00

14:44

24

Perli Mh. Otobüs Terminali Kafeterya No:79 (185,00 m²)

5.790,00

6.255,00

69.480,00

14:46

25

Perli Mh. Otobüs Terminali Kuruyemiş Satış Dükkanı No:80 (22,00 m²)

2.030,00

2.195,00

24.360,00

14:48

26

Perli Mh. Otobüs Terminali Lostra (Ayakkabı Boyacısı) No:81 (4,00 m²)

265,00

290,00

3.180,00

14:50

27

Perli Mh. Otobüs Terminali Kahvehane No:86 (110,00 m²)

3.655,00

3.950,00

43.860,00

14:52

28

Perli Mh. Otobüs Terminali Kuaför (Berber) No:93 (22,50 m²)

1.260,00

1.360,00

15.120,00

14:54

 

 

4.  İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları) :                                              

Gerçek kişiler için;

a. Nüfus cüzdan fotokopisi,

b. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,

c. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

d. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

e. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

f. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekaletnameleri. 

Tüzel kişiler için;

a. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

b. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,

c. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

d. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

f. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

g. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

h. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

 • İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

   

   

   

   

  EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ