İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre -3- yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

2. İhale sonucu belirlenecek kira bedelleri 31.12.2019’ a geçerli olup takip eden yılların kira bedelleri ise Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek bedeldir. 

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati

:

13.Haziran.2019 /  Perşembe  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

S.

N.

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

Özel Geçici Teminat

İhale Saati

1

Ilıca Kaplıcaları Hashas Karşısı Büfe

400,00 TL

435,00 TL

750,00 TL

14:00

2

Yenidoğan Mh. Ragıp Gümüşpala Cd. Şht.Mustafa Budak Parkı Yanı Çay Ocağı

300,00 TL

330,00 TL

500,00 TL

14:02

3

Fuatpaşa Mh. Sanayi Sitesi 13. Sokak Tüp Depolama Tesisi No: 2/A (192 m²)

400,00 TL

435,00 TL

750,00 TL

14:04

4

Fuatpaşa Mh. Sanayi Sitesi 13. Sokak Tüp Depolama Tesisi No: 3 (368 m²)

700,00 TL

760,00 TL

750,00 TL

14:06

5

Fuatpaşa Mh. Sanayi Sitesi 13. Sokak Tüp Depolama Tesisi No: 6 (506 m²)

1.000,00 TL

1.080,00 TL

750,00 TL

14:08

6

Pirler Mh. Şapçı İş Merkezi Bodrum Kat Dükkan N:4

(15,80 m²)

150,00 TL

165,00 TL

250,00 TL

14:10

7

Pirler Mh. Şapçı İş Merkezi Zemin Kat Dükkan N:14

(10,25 m²)

400,00 TL

435,00 TL

750,00 TL

14:12

8

Evliya Çelebi Mh. Nafia Garaj Yolu Cd. Yurt Tesisleri Altı Zemin Kat 2 Nolu Dükkan (41,00 m²)

1.000,00 TL

1.100,00 TL

1.000,00 TL

14:14

9

Evliya Çelebi Mh. Nafia Garaj Yolu Cd. Yurt Tesisleri Altı Zemin Kat 3 Nolu Dükkan (41,00 m²)

1.000,00 TL

1.100,00 TL

1.000,00 TL

14:16

10

Evliya Çelebi Mh. Nafia Garaj Yolu Cd. Yurt Tesisleri Altı Zemin Kat 7 Nolu Dükkan (33,00 m²)

1.000,00 TL

1.100,00 TL

1.000,00 TL

14:18

11

Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Altı 1. Kat 4 Nolu Dükkan

(7,34 m²)

150,00 TL

165,00 TL

200,00 TL

14:20

12

Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Altı 1. Kat 5 Nolu Dükkan

(7,1 m²)

150,00 TL

165,00 TL

200,00 TL

14:22

13

Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Altı 1. Kat 7 Nolu Dükkan

(7,18 m²)

150,00 TL

165,00 TL

200,00 TL

14:24

14

Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Yanı Açık Alan 26 Nolu Dükkan

150,00 TL

165,00 TL

200,00 TL

14:26

15

Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Yanı Açık Alan 27 Nolu Dükkan

150,00 TL

165,00 TL

200,00 TL

14:28

16

Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Yanı Açık Alan 28 Nolu Dükkan

150,00 TL

165,00 TL

200,00 TL

14:30

       3. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları) :                                                                         

a. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

d. SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,

e. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

g. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi,

h. Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

i. Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı.

İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası K:2) müracaatları ilan olunur.

 

                                                                     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ