İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 1.

  • Belediyemizce tahsisi yapılan aşağıdaki listede yazılı olan -11- adet “T” taksi plakalarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılması işi,

  • Ve yine Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen -4- adet İşyerinin -3- yıllığına kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati

:

14.Mart.2019 / Perşembe  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Yeni Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

         2. T PLAKA SATIŞLARI İÇİN ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :

2.1.         Peşin Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

2.2.         Vadeli Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

 

         3. T PLAKA SATIŞLARI İÇİN K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. : 

3.1.        

Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.

 

4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)

4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü, Ticaret ve Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi,

4.6. SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,

4.7. Ortak girişim olması halinde geçerliliği devam eden noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

4.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

4.9. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).

Ayrıca “T” Taksi plakaları için;

    Adli makamlardan son 3 ay içerisinde alınmış Sabıka Kaydı,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı teslim etmeleri gerekmektedir.

  • İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri en geç 14.Mart.2019 tarihinde saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.

     

     

 

“T”   TAKSİ   P  L  A  K  A  L  A  R  I  (SATIŞ)

S.N

Plaka

Mevkii

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Saati

1

43 T 0170

Turkuaz Taksi (Yeni Belediye Yanı)

Sarı Taksi

250.000,00 TL  +  KDV

7.500,00 TL

14:00

2

43 T 0171

Turkuaz Taksi (Yeni Belediye Yanı)

Sarı Taksi

250.000,00 TL  +  KDV

7.500,00 TL

14:02

3

43 T 0172

Turkuaz Taksi (Yeni Belediye Yanı)

Sarı Taksi

250.000,00 TL +  KDV

7.500,00 TL

14:04

4

43 T 0173

Turkuaz Taksi (Yeni Belediye Yanı)

 Sarı Taksi

250.000,00 TL +  KDV

7.500,00 TL

14:06

5

43 T 0165

Çiçek Taksi (Haller Bölgesi) Sarı Taksi

100.000,00 TL +  KDV

3.000,00 TL

14:08

6

43 T 0168

Çiçek Taksi (Haller Bölgesi) Sarı Taksi

100.000,00 TL  +  KDV

3.000,00 TL

14:10

7

43 T 0169

Çiçek Taksi (Haller Bölgesi) Sarı Taksi

100.000,00 TL +  KDV

3.000,00 TL

14:12

8

43 T 0187

Devlet Hatun Taksi (Evliya Çelebi Mah.) (Pembe Taksi)

100.000,00 TL  +  KDV

3.000,00 TL

14:14

9

43 T 0190

Devlet Hatun Taksi (Evliya Çelebi Mah.) (Pembe Taksi)

100.000,00 TL +  KDV

3.000,00 TL

14:16

10

43 T 0076

Haymeana Taksi ( Cumhuriyet Mah) (Pembe Taksi)

100.000,00 TL +  KDV

3.000,00 TL

14:18

11

43 T 0082

Haymeana Taksi ( Cumhuriyet Mah) (Pembe Taksi)

100.000,00 TL +  KDV

3.000,00 TL

14:20

 

İŞYERLERİ   ( K İ R A L A M A )

S.N

İşyeri Adı / Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

Özel Geçici Teminat

İhale Saati

1

Gaybiefendi Mh. Sera AVM Yanı Sera Alanı

500,00 TL

(31.12.2019’ a Kadar)

540.00 TL

1.000,00 TL

14:22

2

Gaybiefendi Mh. Cuma pazarı Otopark ve Oto Yıkama

2.000,00 TL

(31.12.2019’ a Kadar)

2.160,00 TL

1.000,00 TL

14:24

3

Eski SGK Binası Arkasında Bulunan Ayakkabı Tamir Dükkanı (4’nolu İşyeri)

110,00 TL

(31.12.2019’ a Kadar)

120,00 TL

250,00 TL

14:26

4

30 Ağustos Mh. Belediye Sosyal Tesisleri (D/157 blok 3. Kat 5 nolu daire)

80,00 TL

(31.12.2019’ a Kadar)

90.00 TL

150,00 TL

14:28

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale

Birimi’ne (Yeni Belediye Hizmet Binası 2. Kat) müracaatları ilan olunur.

  

        EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ