İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre 3 yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur. 

2. İhale sonucu belirlenecek kira bedeli 31.12.2018’ e kadar geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek bedeldir

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati

:

28.Ağustos.2018 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat:5

 

S.N

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

Özel Geçici Teminat

İhale Saati

1

100. Yıl Mahallesi Afyon Yolu Üzeri Frigya Tıp Merkezi Yanı Park Büfe

750,00 TL

810,00 TL

4.000,00 TL

14:15

2

75. Yıl Mh. B. Sıtkı Paşa Cd. Aile Sağlığı Merkezi Önü Büfe

450,00 TL

490,00 TL

1.000,00 TL

14:18

3

Gaybiefendi Mh. Çinigar Cd. AVM Üstü

Kafeterya-Lokanta  (Kapalı Alan : 53,4m²)

1.500,00 TL

1.620,00 TL

2.000,00 TL

14:21

4

Maltepe Mahallesi Ahmet Yakupoğlu Parkı İçerisinde Bulunan Halı Saha

50,00 TL

55,00 TL

100,00 TL

14:24

5

Evliya Çelebi Mh. Nafia Garaj Yolu Cd. Yurt Tesisleri Altı Zemin Kat 2 Nolu İşyeri (41 m²)

850.00 TL

920.00 TL

1.000,00 TL

14:27

6

Evliya Çelebi Mh. Nafia Garaj Yolu Cd. Yurt Tesisleri Altı Zemin Kat 3 Nolu İşyeri (41 m²)

850.00 TL

920.00 TL

1.000,00 TL

14:30

7

Evliya Çelebi Mh. Nafia Garaj Yolu Cd. Yurt Tesisleri Altı Zemin Kat 7 Nolu İşyeri (33 m²)

800,00 TL

865.00 TL

1.000,00 TL

14:33

8

Kamyon Ve Nakliyeciler Sitesi 16 Nolu Yazıhane (Zemin:17.02 m² + Asma Kat: 10,04 m²)

160,00 TL

180,00 TL

500,00 TL

14:36

9

Kamyon Ve Nakliyeciler Sitesi 20 Nolu Yazıhane (Zemin:17.02 m² + Asma Kat: 10,04 m²)

160,00 TL

180,00 TL

500,00 TL

14:39

10

Kamyon Ve Nakliyeciler Sitesi 21 Nolu Yazıhane (Zemin:17.02 m² + Asma Kat: 10,04 m²)

160,00 TL

180,00 TL

500,00 TL

14:42

11

Kamyon Ve Nakliyeciler Sitesi 31 Nolu Yazıhane (Zemin:17.02 m² + Asma Kat: 10,04 m²)

270,00 TL

295,00 TL

500,00 TL

14:45

12

Kamyon Ve Nakliyeciler Sitesi 32 Nolu Yazıhane (Zemin:17.02 m² + Asma Kat: 10,04 m²)

270,00 TL

295,00 TL

500,00 TL

14:48

13

Kamyon Ve Nakliyeciler Sitesi 37 Nolu Yazıhane (Zemin:17.02 m² + Asma Kat: 10,04 m²)

270,00 TL

295,00 TL

500,00 TL

14:51

14

Kamyon Ve Nakliyeciler Sitesi 40 Nolu Yazıhane (Zemin:17.02 m² + Asma Kat: 10,04 m²)

270,00 TL

295,00 TL

500,00 TL

14:54

15

Cemalettin Mh. Yeni Anadolu Garajı

3 Nolu İşyeri  (6,00 m²)

140,00 TL

155,00 TL

500,00 TL

14:57

16

Cemalettin Mh. Yeni Anadolu Garajı

5 Nolu İşyeri  (6,00 m²)

140,00 TL

155,00 TL

500,00 TL

15:00

17

Cemalettin Mh. Yeni Anadolu Garajı

6 Nolu İşyeri  (6,00 m²)

140,00 TL

155,00 TL

500,00 TL

15:03

18

Cemalettin Mh. Yeni Anadolu Garajı

7 Nolu İşyeri  (6,00 m²)

140,00 TL

155,00 TL

500,00 TL

15:06

19

Cemalettin Mh. Yeni Anadolu Garajı

8 Nolu İşyeri  (6,00 m²)

140,00 TL

155,00 TL

500,00 TL

15:09

20

Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi 1. Kat

5 Nolu Dükkan (10,38 m²)

110,00 TL

120,00 TL

250,00 TL

15:12

21

Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi 1.Kat

8 Nolu Dükkan (10,38 m²)

110,00 TL

120,00 TL

250,00 TL

15:15

22

Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Açık Alan

27 Nolu Dükkan

115,00 TL

125,00 TL

250,00 TL

15:18

23

Gelinkaya Köyü 103 Ada, 138 Parsel Tarla

(10.302,00 m²)

700,00 TL (Yıllık)

65,00 TL

500,00 TL

15:21

24

Gelinkaya Köyü 103 Ada, 151 Parsel Tarla (11.916,00 m²)

700,00 TL (Yıllık)

65,00 TL

500,00 TL

15:24

25

Bosna-i Cedit Mh. 4349 Ada, 1 Parsel Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Nolu İşyeri  (332,05 m²)

2.325,00 TL

2.510,00 TL

1.500,00 TL

15:27

26

Bosna-i Cedit Mh. 4349 Ada, 1 Parsel Zemin Kat 3 Bağımsız Bölüm Nolu İşyeri  (250,45 m²)

1.750,00 TL

1.890,00 TL

1.000,00 TL

15:30

27

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada, 1 Parsel Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm Nolu İşyeri  (438,52 m²)

3.100,00 TL

3.350,00 TL

2.000,00 TL

15:33

28

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada, 1 Parsel Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Nolu İşyeri  (438,52 m²)

3.100,00 TL

3.350,00 TL

2.000,00 TL

15:36

29

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada, 1 Parsel Zemin Kat 3 Bağımsız Bölüm Nolu İşyeri  (438,52 m²)

3.100,00 TL

3.350,00 TL

2.000,00 TL

15:39

30

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada, 1 Parsel Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm Nolu İşyeri  (438,52 m²)

3.100,00 TL

3.350,00 TL

2.000,00 TL

15:42

31

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada, 1 Parsel Zemin Kat 5 Bağımsız Bölüm Nolu İşyeri  (438,52 m²)

3.100,00 TL

3.350,00 TL

2.000,00 TL

15:45

32

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada, 1 Parsel Zemin Kat 6 Bağımsız Bölüm Nolu İşyeri  (438,52 m²)

3.100,00 TL

3.350,00 TL

2.000,00 TL

15:48

33

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada, 1 Parsel Zemin Kat 7 Bağımsız Bölüm Nolu İşyeri  (438,52 m²)

3.100,00 TL

3.350,00 TL

2.000,00 TL

15:51

 

3. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları) :                                                                         

a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

d) SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

g) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi,

h) Kamyon Garajı yazıhaneler için; Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan ve geçerlilik süresi devam eden Yetki Belgelerinden herhangi bir tanesi, (H-1, K-1, R-1, N-1 vb.)-( Listede 8-9-10 için geçerlidir)

i) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

j) Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı

  • Özel hususlar şartnamede yazılıdır.

İhaleye katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemi’ ne teslim etmek zorundadır.

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası K:3) müracaatları ilan olunur.

  

 

                                                                     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ