İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen -20- adet DAİRE ve -23- adet İŞYERİNİN satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

 

Satış Tarihi / Günü

:

Belediye Encümeninin toplandığı gün ve saatlerde (Salı ve Perşembe günleri)

Saati

:

14:00

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K:5

Dayanak

 

Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15. maddesinin “d" bendi “Konut ve işyerleri açık artırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri, Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa sunulan konut ve işyerine alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan konut ve işyerlerinin fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenir.” gereğince 31.12.2018 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

        2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :  

2.1.            Peşin Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

2.2.            Vadeli Ödemelerde

:

Ø İhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

 

Ø Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır.

       3. DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. : 

3.1.           

Ø Peşinatlar ile birlikte, diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.

Ø 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği tüm taşınmaz satışları KDV’ den muaftır.

       4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI)  

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).

  • İhaleye katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ ne teslim etmek zorundadır.

 

D A İ R E L E R

 

S.N

Mahalle

Mevkii

Niteliği

Ada /

Parsel

Blok

Kat

Bağımsız

Bölüm

Alan

(~m²)

(Net)

Muhammen

Bedel

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

1

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

2+1

2270 / 46

B09

Zemin

2

144,40

210.000,00

6.300,00

2

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

2+1

2270 / 46

B10

Zemin

1

144,40

210.000,00

6.300,00

3

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

3+1

2270 / 46

B10

1

3

175,30

265.000,00

7.950,00

4

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

3+1

2270 / 46

B11

Zemin

1

175,30

230.000,00

6.900,00

5

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

2+1

2270 / 46

B11

Zemin

2

144,40

210.000,00

6.300,00

6

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

3+1

2270 / 46

B11

1

4

175,30

265.000,00

7.950,00

7

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

3+1

2270 / 46

B11

8

17

175,30

270.000,00

8.100,00

8

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

6+1

2270 / 46

B11

9+Çatı

19

308,50

390.000,00

11.700,00

9

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

6+1

2270 / 46

B13

9+Çatı

18

308,50

390.000,00

11.700,00

10

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

3+1

2270 / 46

B14

1

3

175,30

265.000,00

7.950,00

11

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

3+1

2270 / 46

B14

2

5

175,30

270.000,00

8.100,00

12

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

2+1

2270 / 46

B15

Zemin

1

144,40

210.000,00

6.300,00

13

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

3+1

2270 / 46

B15

1

3

175,30

265.000,00

7.950,00

14

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

3+1

2270 / 46

B16

1

4

175,30

265.000,00

7.950,00

15

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

3+1

2270 / 46

B16

8

18

175,30

270.000,00

8.100,00

16

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

6+1

2270 / 46

B16

9+Çatı

20

308,50

390.000,00

11.700,00

17

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

4+1

2270 / 46

C01

1

3

201,50

330.000,00

9.900,00

18

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

4+1

2270 / 46

C01

2

5

201,50

340.000,00

10.200,00

19

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

4+1

2270 / 46

C02

3

8

201,50

340.000,00

10.200,00

20

Lala Hüseyin Paşa

Kütahya Modern

4+1

3+1

2270 / 46

C02

9+Çatı

19

308,50

570.000,00

17.100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İ Ş Y E R L E R İ

S. No

Mahalle

Mevkii

Ada /

Parsel

Kat

Bağımsız

Bölüm

Alan

(~m²)

(Net)

Muhammen

Bedel

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

1

Bosna-i Cedit

Kimyacılar ve Temizlikçiler Sitesi

4349 / 1

Zemin

2

332,05

550.000,00

16.500,00

2

Bosna-i Cedit

Kimyacılar ve Temizlikçiler Sitesi

4350 / 1

Zemin

1

438,52

720.000,00

21.600,00

3

Bosna-i Cedit

Kimyacılar ve Temizlikçiler Sitesi

4350 / 1

Zemin

2

438,52

720.000,00

21.600,00

4

Bosna-i Cedit

Kimyacılar ve Temizlikçiler Sitesi

4350 / 1

Zemin

3

438,52

720.000,00

21.600,00

5

Bosna-i Cedit

Kimyacılar ve Temizlikçiler Sitesi

4350 / 1

Zemin

4

438,52

720.000,00

21.600,00

6

Bosna-i Cedit

Kimyacılar ve Temizlikçiler Sitesi

4350 / 1

Zemin

5

438,52

720.000,00

21.600,00

7

Bosna-i Cedit

Kimyacılar ve Temizlikçiler Sitesi

4350 / 1

Zemin

6

438,52

720.000,00

21.600,00

8

Bosna-i Cedit

Kimyacılar ve Temizlikçiler Sitesi

4350 / 1

Zemin

7

438,52

720.000,00

21.600,00

9

Servi

Atatürk Bulvarı – Hilton Oteli Yan Kısmı

670 / 51

5

7

225,98

1.020.000,00

30.600,00

10

Yıldırım Beyazıt

Gıdacılar Sitesi Yan Kısmı Toptancılar Sitesi

2595 / 4

Zemin

1

245,00

490.000,00

14.700,00

11

Yıldırım Beyazıt

Gıdacılar Sitesi Yan Kısmı Toptancılar Sitesi

2595 / 4

Zemin

2

245,00

490.000,00

14.700,00

12

Yıldırım Beyazıt

Gıdacılar Sitesi Yan Kısmı Toptancılar Sitesi

2595 / 4

Zemin

3

245,00

490.000,00

14.700,00

13

Yıldırım Beyazıt

Gıdacılar Sitesi Yan Kısmı Toptancılar Sitesi

2595 / 4

Zemin

4

245,00

490.000,00

14.700,00

14

Yıldırım Beyazıt

Gıdacılar Sitesi Yan Kısmı Toptancılar Sitesi

2596 / 3

Zemin

15

155,00

310.000,00

9.300,00

15

Yıldırım Beyazıt

Gıdacılar Sitesi Yan Kısmı Toptancılar Sitesi

2596 / 3

Zemin

17

375,00

750.000,00

22.500,00

16

Yıldırım Beyazıt

Çiniciler Çarşısı 1. Çarşı

2583 / 8

Zemin

107

64,00

120.000,00

3.600,00

17

Yıldırım Beyazıt

Çiniciler Çarşısı 1. Çarşı

2583 / 8

Zemin

130

25,00

100.000,00

3.000,00

18

Yıldırım Beyazıt

Çiniciler Çarşısı 2. Çarşı

2583 / 12

Zemin

37

64,00

70.000,00

2.100,00

19

Yıldırım Beyazıt

Çiniciler Çarşısı 2. Çarşı

2583 / 12

Zemin

39

64,00

70.000,00

2.100,00

20

Yıldırım Beyazıt

Çiniciler Çarşısı 2. Çarşı

2583 / 12

Zemin

83

90,00

100.000,00

3.000,00

21

Yıldırım Beyazıt

Çiniciler Çarşısı 2. Çarşı

2583 / 12

Zemin

121

110,00

165.000,00

4.950,00

22

Yıldırım Beyazıt

Çiniciler Çarşısı 2. Çarşı

2583 / 12

Zemin

122

143,00

255.000,00

7.650,00

23

Yıldırım Beyazıt

Çiniciler Çarşısı 2. Çarşı

2583 / 12

Zemin

125

110,00

250.000,00

7.500,00

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  

Gayrimenkul İhale Birimi’ ne (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

  

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ