7.12.2018

Kütahya Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı, 06.12.2018 tarihinde Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Belediye Başkanı vekili Nuri Çetin Başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclisimiz, 01.11.2018 tarih ve 274 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2019 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusu, Belediye Meclisimizin 01.11.2018 tarih ve 294 sayılı kararıyla tashih yapılması konusu, Belediye Meclisimizin 01.11.2018 tarih ve 275 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetmelik Taslağı konusu, Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusu, Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusu, Gevrekseydi Köy Tüzel Kişiliğinin feshedilerek Kütahya Belediyesine katılması nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 6. maddesi gereği Kütahya Belediye Sınırlarının genişletilmesi konusu, isimsiz sokaklara isim verilmesi ve imar planı değişiklikleri konuları görüşülmüştür.

Toplantıya; Belediye Başkanı vekili Nuri Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri katıldı. Fotoğrafları Paket Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.